ČARO

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním

Bojujeme za svět, kde se dobře dýchá. Pracujeme na zvyšování společenského povědomí o chronických neinfekčních nemocech dýchacího systému.

GARD

Globální aliance proti chronickým respiračním onemocněním

Spolupracujeme se světovou aliancí GARD, vzájemně se dělíme o zkušenosti ve snaze o včasné odhalování plicních onemocnění a jejich efektivní léčbu.

Screening rakoviny plic je pro nás pouze dílčím cílem. Míříme dál.

Ochrana nekuřáků, práce s mladou generací, rychlejší zavádění nových technologií do praxe, důsledná prevence chronických respiračních onemocnění – toto jsou ty aktivity, které by dokázaly zvrátit nepříznivé statistiky nemocí, jako je CHOPN či fibróza plic.

 

Ani přes velké pokroky v diagnostice a léčbě se u řady plicních nemocí dlouhodobě nedaří snížit počet úmrtí. Proto je potřeba zabývat se především příčinou rozvoje těchto nemocí. Tou je nejčastěji aktivní a pasivní kouření nebo dlouhodobý pobyt v prašném prostředí. Další prioritou je odhalit onemocnění včas. Jedině tak je možné zvýšit šance na úspěšnou léčbu a kvalitní život pacienta. K tomu jsou nutné preventivní programy a také edukace veřejnosti. Zabýváme se obojím.

Naše činnost v 8 bodech

1

Propagace nekuřáctví

2

Kontrola kompetencí specializovaných pracovišť

3

Zavádění screeningových programů

4

Zajištění diagnostiky respiračních onemocnění

5

Podpora vzdělávání a výzkumu

6

Spolupráce s orgány WHO a EU, které řeší stejná témata

7

Zajištění dostupnosti epidemiologických dat

8

Edukace pacientů a laické veřejnosti

Nejdůležitější informace o nemocech jsme shrnuli do 10 publikací, které jsou k dispozici zdarma

Výbor společnosti

prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

předseda

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

místopředseda

doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

členka výboru

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

člen výboru

doc. MUDr. Martina Nakládalová, CSc.

členka výboru

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

člen výboru

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

členka výboru

MUDr. Lucie Lischková

pokladník

Naše práce přináší konkrétní výsledky

Opíráme se o názory odborníků

Kouření může za 90 % všech případů rakoviny plic, 75 % chronických plicních zánětů, 25 % kardiovaskulárních nemocí a 25 % různých nádorů. Zároveň má podíl na vzniku astmatu, ovlivňuje jeho vývoj a vyvolává astmatické záchvaty. Má na svědomí zhoršování plicních funkcí u CHOPN.

Průběžná edukace a medializace faktů připomínajících škodlivost kouření ze strany odborníků přispěla velkou měrou ke schválení protikuřáckého zákona, který platí od r. 2017.

 

Využíváme sílu médií

Edukaci o dopadech tabákových výrobků na lidské zdraví považujeme i nadále za jednu z našich priorit. Pravidelně proto ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi pořádáme tiskové konference, kde shrnujeme vliv kouření na různá plicní onemocnění, nejdůležitější fakta, statistiky a novinky v léčbě, diagnóze nebo prevenci. Každý rok tak připomínáme Světový den rakoviny plic a Světový den chronické plicní obstrukční nemoci.

Předcházíme fake news

Podrobné informace o různých plicních onemocněních jsme shrnuli v 10 tematických publikacích. Pacienti nebo jejich nejbližší si tak mohou zjistit více o konkrétní diagnóze od ověřeného zdroje. Tématům, která zajímají velké množství lidí, jako jsou například spánkové poruchy nebo postcovidové příznaky, se věnujeme v on-line webinářích. Kromě přednášek odborníků je v nich i prostor pro odpovídání na konkrétní dotazy diváků.

 

Pracujeme na pozitivní motivaci

Dlouhodobě usilujeme o lepší prevenci rakoviny plic. Dobrou zprávou je, že od ledna 2022 se mezi národní screeningové programy zařadil screening rakoviny plic. Jeho úkolem je odhalit rakovinu v počátečním stadiu u vysoce rizikové skupiny pacientů. Těmi jsou lidé starší 55 let, kteří dlouhodobě kouří nebo kouřili. Nyní děláme vše pro to, abychom je motivovali k návštěvě plicního lékaře, a zabránili tak případnému rozvoji zhoubného onemocnění.

Více o tom, co máme za sebou, rozvádíme ve výročních zprávách

Důležité dokumenty

dokumenty

Zakládací listina

dokumenty

Národní program boje proti chronickým respiračním onemocněním v ČR

dokumenty

Prohlášení občanského sdružení ČARO

dokumenty

Stanovy