| Pro lékaře

Už 14 let jdeme proti trendům

Dlouhodobým úkolem aliance je zvrátit nepříznivý trend nárůstu statistik chronických respiračních onemocnění, který se týká nejen incidence, ale i rozsáhlé morbidity, invalidity a mortality. Naše jednotlivé kroky popisuje Národní program boje proti chronickým respiračním onemocněním.

Výsledky v roce 2021

Ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc a Klinikou nemocí plicních a TBC, FN Brno jsme uspořádali několik webinářů pro laickou i odbornou veřejnost. Věnovali jsme se v nich mimo jiné aktuálnímu tématu, kterým bylo pro tento rok onemocnění covid-19.

Tisková konference
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Výsledky v roce 2020

Minulý rok jsme prožili nenahraditelnou ztrátu našeho předsedy a zakládajícího člena prof. MUDr. Vítězslava Kolka. Vládní koronavirová opatření nás donutila k přesunutí edukační činnosti do on-line světa. Uspořádali jsme proto několik tematických webinářů pro širokou veřejnost.

Výsledky v roce 2019

Na prevenci a včasnou terapii rakoviny plic jsme upozornili širokou veřejnost pomocí desítek mediálních výstupů, které vznikly díky naší účasti na dvou tiskových konferencích. Podíleli jsme se na odborném sympoziu na XXVI. Luhačovických dnech a rozšířili početnou sbírku našich brožur o publikaci věnující se sarkoidóze.

Tisková konference

Krátký náhled do historie naší činnosti nabídnou starší výroční zprávy