| Zajímavé odkazy

Lékařské společnosti

(Členové České lékařské společnosti J. E. Purkyně)

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Česká onkologická společnost

Společnost pracovního lékařství

Společnost všeobecného lékařství

Společnost nemocí z povolání

Odborná společnost praktických dětských lékařů

Česká společnost dětské pneumologie

Nevládní organizace

Český občanský spolek proti plicním nemocem

Česká iniciativa pro astma. o.p.s.

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Sdružení pro alergické a astmatické děti, Brno

Základní společnost respiriků Hradec Králové, SPCCH, z.s.

ARCUS – onko centrum, z.s. (Nadace Olgy Havlové)

Jiné zdravotnické organizace

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, z.s.

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, z.s.

Národní centrum pro těžké astma

Kancelář WHO v České republice

Plíce pod kontrolou