Dlouhodobě usilujeme o včasnou a efektivní léčbu chronických plicních nemocí

Rakovina plic, CHOPN nebo plicní fibrózy jsou plíživé diagnózy, které u nás trápí statisíce pacientů. Pracujeme na tom, aby byly odhaleny včas a probíhala u nich efektivní léčba.

Tuberkulózu nelze vymýtit, jen zkrotit

16. 3. 2023

V Česku přibylo lidí, kteří mají odolnou formu tuberkulózy – tzv. multirezistentní. Na tuto…

Plicním pacientům koluje v krvi příliš oxidu uhličitého

22. 2. 2023

Malátnost, poruchy srdečního rytmu, nebo dokonce smrt – to všechno může způsobit zvýšená…

Špatné dýchání nemusí být jen z vedra

Seniorka sedící na posteli

29. 7. 2022

Dušnost vyvolaná špatně fungujícím krevním oběhem vzniká v souvislosti se srdečním selháním. Při něm…

Naše činnost zahrnuje

1

Propagaci nekuřáctví

2

Kontrolu kompetencí specializovaných pracovišť

3

Zavádění screeningových programů

4

Zajištění diagnostiky respiračních onemocnění

5

Podporu vzdělávání a výzkumu

6

Spolupráci s orgány WHO a EU, které řeší stejná témata

7

Zajištění dostupnosti epidemiologických dat

8

Edukaci pacientů a laické veřejnosti

Podrobnosti o tom, jak bojujeme proti narůstajícím statistikám výskytu nemocí, jako je astma, CHOPN nebo rakovina plic, popisuje Národní program boje proti respiračním onemocněním v ČR.

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Jsme tým zkušených odborníků

Organizaci vede od roku 2020 doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. Navázal na dlouholetou práci prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc., který byl hlavním strůjcem myšlenky, jež vedla k založení organizace.

Velmi si vážíme podpory našich partnerů

Brožury pro pacienty s důležitými informacemi, tiskové konference, webináře – nic z toho by se neobešlo bez pomoci našich partnerů. V současné době nás podporují společnosti Astra Zeneca, MSD a Chiesi.

Partneři

Výsledky naší práce

Kuřácký zákon nebo screening rakoviny plic u rizikové populace jsou jen špičkou ledovce toho, co se nám průběžně povedlo prosadit.

Statistiky plicních onemocnění

Až 300 000 lidí neví, že má vážné plicní onemocnění

Za 90 % případů rakoviny plic může kouření

Více než 500 000 lidí v ČR se léčí s astmatem

Ročně lékaři provedou více než 40 transplantací plic